Club van Aanjagers van de Tsjûkemar
De kracht van de Tsjûkemar benutten

Welkom op onze website

'De kracht van de Tsjûkemar benutten' dat is wat wij willen realiseren. Onze regio biedt een aantal unieke kansen die we graag willen benutten. Het ligt op korte afstand van de Randstad, het is het grootste meer van Friesland en ons meer is redelijk goed toegankelijk. Ook voor de recreant die niet over een boot beschikt. Die kracht van de Tsjûkemar willen we benutten door nieuwe vormen van recreatie te stimuleren. Zo is aan de westkant van het meer (aan de oostzijde van de snelweg) voldoende ruimte voor drukke(re) recreatieve activiteiten. Aan de oostkant van het meer willen we mogelijkheden voor “stillere” recreatieve activiteiten en natuur benutten. Daarnaast willen wij de kracht van onze samenleving gebruiken. De ambitie van onze stichting is om ondernemers en inwoners “aan te jagen” om in het gebied te investeren en de regio qua recreatieve en toeristische voorzieningen op een hoger niveau te brengen. Ook vinden wij het van groot belang dat de dorpen in de Tsjûkemar-Regio meer gaan samenwerken, een eenheid vormen, elkaar aanvullen en elkaars kwaliteiten gaan benutten. Als wij de kracht van onze samenleving benutten, wordt de leefbaarheid van onze dorpen versterkt. 

Om dat mogelijk te maken hebben de ondernemers, Plaatselijk Belangverenigingen en inwoners de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar opgericht. Onze stichting heeft als doel om de Tsjûkemar-Regio nog aantrekkelijker te maken, voor onze toeristen en onze inwoners. Om dat mogelijk te maken hebben we het afgelopen half jaar hard gewerkt aan een uitvoeringsplan. Een uniek, bijzonder en mooi proces, omdat de samenleving het initiatief heeft genomen om dit uitvoeringsplan op te stellen.