Club van Aanjagers van de Tsjûkemar
De kracht van de Tsjûkemar benutten

Data bestuursvergaderingen 2019:

5 februari, 2 april, 14 mei, 11 juni en 9 juli. Overige data worden nog vastgesteld.

Nieuws:

Ondertekening Intentieovereenkomst 30 januari a.s.

Op woensdag 30 januari a.s. wordt de Intentie overeenkomst gebiedsontwikkeling Tsjûkemar-regio ondertekend. Hierin wordt de samenwerking bezegeld tussen burgers en overheden op dit punt. Ondertekenaars zijn Club van Aanjagers van de Tsjûkemar, Provincie Fryslân, Gemeente De Fryske Marren, Wêtterskip Fryslân, Rijkswatersaat en Recreatieschap Marrekrîte.

 

Uitnodiging informatiebijeenkomst

Met de ondertekening van de Intentieovereenkomst is de inloopavond geopend waarbij geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de activiteiten van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar. 

Inbreng van nieuwe ideeën en suggesties voor de ontwikkeling van de Tsjûkemar-regio zijn van harte welkom op 30 januari a.s. in
Hotel Restaurant De Tsjongervallei, Marwei 14 in Delfstrahuizen.

16.45 uur Ondertekening
17.15 - 19.30 Inloopavond


Alle actuele nieuwsberichten kunt u ook volgen via Facebook. 
 

Via onze Nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen in de regio van de Tsjûkemar. Deze Nieuwsbrief heeft geen vaste verschijningsdata, maar zal geregeld uitkomen op momenten dat daar aanleiding toe is.