Club van Aanjagers van de Tsjûkemar
De kracht van de Tsjûkemar benutten

Visie

De Club van Aanjagers van de Tsjûkemar heeft de volgende visie voor ogen:

Recreanten (ver)blijven langer in de regio Tsjûkemar en gaan hier doelbewust naar toe. De ambitie is om de Tsjûkemar te transformeren van een  doorvaartmeer naar verblijfslocatie voor diverse doelgroepen = bestemmingsmeer. Dit betekent dat de Tsjûkemar meer mogelijkheden biedt voor dagrecreatie en de “randen” van het meer aantrekkelijk zijn voor de recreant.

Voor meerdere doelgroepen is het meer aantrekkelijk = gastvrij voor iedereen

Goed vestigings- en leefklimaat om (meer) te ondernemen, te wonen en te werken = economische impuls voor het gebied