Subsidiegevers

Vanaf april 2016 heeft de Club van Aanjagers voor de ontwikkeling en voor de uitvoering van haar plannen gebruik kunnen maken van (gedeeltelijke) financiering door de gemeente De Fryske Marren.

Daarbij heeft de Provincie Fryslân heeft ons tot en met juni 2018 gesteund met een projektsubsidie van het Iepen Mienskipsfûns Fryslân, grote maatschappelijke initiatieven; en vanaf januari 2019 met een subsidie bedoeld om het projectplan ‘Grutte Ynisjativen út de mienskip: Pilot Tsjûkemar’ ten uitvoer te brengen.