Structuur

Centraal in de organisatie staat de maandelijkse overlegvergadering van de stuurgroep van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar. Dat zijn de vertegenwoordigers van de Plaatselijke Belangen en van de Ondernemersverenigingen samen met vertegenwoordigers van de andere samenwerkende partijen; gemeente De Fryske Marren, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Recreatieschap De Marrekrite.

De Club van Aanjagers heeft een aantal projecten in uitvoering. Soms is dat nog in wording, in een enkel geval is dat gerealiseerd. Survivalbaan Eastersee is de eerste loot aan de stam.

Werk- en projectgroepen

Voor elk project wordt een werk- of projectgroep samengesteld die aan de slag gaat met de begeleiding en uitvoering. De groepen worden aangestuurd door een bestuurslid van de Stichting Club van Aanjagers van de Tsjûkemar. Werk- of projectgroepen worden vanuit de Stichting Club van Aanjagers van de Tsjûkemar gefaciliteerd met ondersteuning door een oaljemantsje en indien nodig met vergaderfaciliteiten.