De Club van Aanjagers

De kracht van de Tsjûkemar benutten. Vanuit de streek is medio 2015 het initiatief genomen om de regio Tsjûkemar sociaal, ruimtelijk en economisch te versterken.

De ondernemers en de plaatselijke belangen van Sint Nicolaasga, Oosterzee, Echten, Echtenerbrug en Delfstrahuizen, en Rohel en Vierhuis hebben de stichting Club van Aanjagers van de Tsjûkemar opgericht om gezamenlijk invulling aan de plannen te geven, samen met de betrokken overheden Provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en recreatieschap De Marrekrite. Ook Rijkswaterstaat heeft zijn medewerking toegezegd.

Op 29 januari 2019 hebben Provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân, recreatieschap De Marrekrite en stichting Club van Aanjagers van de Tsjûkemar een Intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling Tsjûkemar-regio gesloten, waarbij zij uitspraken toe te werken naar een samenwerkingsovereenkomst voor deze gebiedsontwikkeling.

Voor het jaar 2019, overlopend in 2020 wordt door de Club van Aanjagers met name uitvoering gegeven aan een aantal projecten zoals genoemd in het uitvoeringsplan ‘De kracht van de Tsjûkemar benutten’, in maart 2016 opgesteld door Eric Mateman van Bureau Ruimtewerk te Zwolle.