Visie

De kracht van de Tsjûkemar benutten. Vanuit de streek is medio 2015 het initiatief genomen om de regio Tsjûkemar sociaal, ruimtelijk en economische te versterken. De ondernemers en de plaatselijke belangen van Sint Nicolaasga, Oosterzee, Echten en Echtenerbrug en Delfstrahuizen, Rohel en Vierhuis hebben de stichting Club van Aanjagers van de Tsjûkemar opgericht om gezamenlijk invulling aan de plannen te geven, samen met de betrokken overheden Provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en recreatieschap De Marrekrite. Ook Rijkswaterstaat heeft haar medewerking toegezegd.

Onze regio biedt een aantal unieke kwaliteiten, die we graag willen benutten.

De kracht van de Tsjûkemar

Wij willen de kracht van de Tsjûkemar realiseren door nieuwe vormen van recreatie te stimuleren en het meer te zoneren. Zo is aan de westzijde van het meer (aan de oostzijde van de snelweg) voldoende ruimte voor drukke(re) recreatieve activiteiten. Aan de oostzijde van het meer willen we mogelijkheden voor ‘stillere’ recreatieve activiteiten en natuur benutten.

We willen dat de recreatieve infrastructuur geworteld blijft bij de bewoners van de streek. Ook willen wij de waarden van het gebied verder leren kennen, echt bewaren en verder uitwerken. Daarmee wordt ook de leefbaarheid van het gebied gestimuleerd. Om de invulling concreet te maken hebben wij het initiatief genomen voor het opstellen van het uitvoeringsplan ‘De Kracht van de Tsjûkemar benutten’. Binnen de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar zijn de volgende ambities vastgesteld.

De kracht van de Mienskip

Maar we willen vooral de kracht van de Mienskip gebruiken. De ambitie van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar is om ondernemers en inwoners ‘aan te jagen’ om in het gebied te investeren en de regio qua recreatieve en toeristische voorzieningen op een hoger niveau te brengen.