Vergaderdata Club van Aanjagers

De overlegvergaderingen van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar vinden, uitzonderingen daargelaten, maandelijks plaats in Hotel-Restaurant Tjongervallei in Delfstrahuizen op donderdagmiddag vanaf 16:00 uur.

20 juli 2023
14 september 2023
12 oktober 2023
9 november 2023
14 december 2023
18 januari 2024
15 februari 2024
14 maart 2024
18 april 2024
16 mei 2024
13 juni 2024
18 juli 2024