Vergaderdata Club van Aanjagers

De overlegvergaderingen van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar vinden, uitzonderingen daargelaten, maandelijks plaats in Hotel-Restaurant Tjongervallei in Delfstrahuizen op donderdagmiddag vanaf 16:30 uur.

In verband met Corona bekijkt het bestuur maandelijks hoe en welke vergaderingen door kunnen gaan.

18-03-2021
15-04-2021
20-05-2021
17-06-2021
15-07-2021