Vergaderdata Club van Aanjagers

De overlegvergaderingen van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar vinden, uitzonderingen daargelaten, maandelijks plaats in Hotel-Restaurant Tjongervallei in Delfstrahuizen op donderdagmiddag vanaf 16:30 uur.

In verband met Corona bekijkt het bestuur maandelijks hoe en welke vergaderingen door kunnen gaan.

17-06-2021
15-07-2021