Vergaderdata Club van Aanjagers

De overlegvergaderingen van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar vinden, uitzonderingen daargelaten, maandelijks plaats in Hotel-Restaurant Tjongervallei in Delfstrahuizen op donderdagmiddag vanaf 16:30 uur.

In verband met Corona bekijkt het bestuur maandelijks hoe en welke vergaderingen door kunnen gaan.

22-10-2020
19-11-2020
17-12-2020
14-01-2021
18-02-2021
18-03-2021
15-04-2021
20-05-2021
17-06-2021
15-07-2021