Vergaderdata Club van Aanjagers

De overlegvergaderingen van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar vinden, uitzonderingen daargelaten, maandelijks plaats in Hotel-Restaurant Tjongervallei in Delfstrahuizen op donderdagmiddag vanaf 16:30 uur.

In verband met Corona bekijkt het bestuur maandelijks hoe en welke vergaderingen door kunnen gaan.

16-09-2021
14-10-2021
18-11-2021
16-12-2021
13-01-2022
17-02-2022
17-03-2022
21-04-2022
19-05-2022
16-06-2022
14-07-2022