Vergaderdata Club van Aanjagers

De overlegvergaderingen van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar vinden, uitzonderingen daargelaten, maandelijks plaats in Hotel-Restaurant Tjongervallei in Delfstrahuizen op dinsdagmiddag vanaf 13:30 uur.

21 april
19 mei
16 juni
14 juli