Vergaderdata Club van Aanjagers

De overlegvergaderingen van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar vinden, uitzonderingen daargelaten, maandelijks plaats in Hotel-Restaurant Tjongervallei in Delfstrahuizen op dinsdagmiddag vanaf 13:30 uur.

In verband met Corona bekijkt het bestuur maandelijks hoe en welke vergaderingen door kunnen gaan.

14-07-2020
15-09-2020
13-10-2020
17-11-2020
15-12-2020
15-01-2021
16-02-2021
16-03-2021
13-04-2021
18-05-2021
15-06-2021
13-07-2021