Club van Aanjagers van de Tsjûkemar
De kracht van de Tsjûkemar benutten

Contact

Meer weten over het uitvoeringsplan, de projecten of de mogelijkheden om in deze regio te gaan ondernemen? Dat kan! Neem contact op met ons via de onderstaande contactgegevens of rechtstreeks met iemand van het bestuur. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Functie

Naam

E-mailadres

Voorzitter

Frans Heesen

info@tjongervallei.nl

Secretaris

Guus Verhoef

guus.verhoef@gmail.com

Penningmeester

Willem Steneker

willemsteneker@hotmail.com

Bestuurslid

Ronald Huese

huelin@kpnmail.nl

Bestuurslid

Harm de Jong

dejongbouwbedrijf@ziggo.nl

Secretariaat

Sietie Hoekstra

info@tsjukemarplannen.nl