Bloemrijke bermen rond de Tsjûkemar

Bloemrijke bermen rondom de Tsjûkemar

Bloemrijke bermen rond de Tsjûkemar

Publisearre op:

Wandel of fiets je in de omgeving van de Tsjûkemar, dan kun je ze aantreffen: bermen vol met kleurrijke bloemen en kruiden. Leuk om te zien én goed voor de biodiversiteit. Maar die planten zijn daar niet zomaar gekomen. Ze staan er dankzij het initiatief “Buorkjen mei Wearde”, dat dit voorjaar een vervolg heeft gekregen.

Meer waardering en begrip voor boeren, dat is wat de werkgroep “Buorkjen mei Wearde” van de Club van Aanjagers wil bereiken. Naast twee leden van de Club bestaat de werkgroep uit vier agrariërs uit het gebied rond de Tsjûkemar. Door onder andere hun deuren open te zetten voor bezoekers en zich in te zetten voor bloemige bermen willen zij het negatieve beeld van de landbouw tegengaan dat regelmatig in de media of door organisaties als Wakker Dier wordt geschetst. Zo is vorig voorjaar in de Echtenerveen- en Follegaasterpolders al 17 kilometer aan berm ingezaaid met bloemrijke mengsels. De gemeente is blij met dit initiatief. “Het sluit goed aan bij ons beleid”, zegt Ronald Stegink, beleidsmedewerker ruimtelijk beheer. “Na het maaien van bermen voeren wij het gras af, zodat verschraling optreedt. Dit zorgt ervoor dat er meer variatie ontstaat aan flora en fauna. Het inzaaien van de bermen versnelt dit proces aanzienlijk.”

Zelfzaaiende planten

Dit voorjaar is in hetzelfde gebied opnieuw zo’n 17 kilometer aan bermgrond ingezaaid. Erik van der Veen, eigenaar van loonbedrijf Hoekstra, heeft dit werk in opdracht van de werkgroep uitgevoerd. “Wat ik gezaaid heb, zijn tweejarige plantensoorten”, vertelt hij. “Dat betekent dat de bloemen en kruiden zichzelf uitzaaien en je volgend jaar op dezelfde plekken weer bloeiende bermen vindt. Het jaar erna is het wel nodig om daar opnieuw te zaaien.” Over de bermen die momenteel in bloei staan, hoort Erik positieve geluiden. “Je merkt dat mensen ervan genieten. Ze zijn ook echt een mooie aanvulling op het landschap. Doordat de bermen allerlei bloemen en kruiden bevatten, die op verschillende momenten tot bloei komen, veranderen ze steeds qua uiterlijk. Daarnaast bruisen ze van het leven, met bijen en andere insecten die ook nog eens een gunstige invloed hebben op de nabijgelegen landbouwpercelen.”

Win-winregelingen

Om de activiteiten van de werkgroep en het maaibeleid van de gemeente goed op elkaar af te stemmen, zijn er korte lijnen tussen de twee partijen. Ook op andere manieren is er samenwerking tussen de gemeente en agrariërs in De Fryske Marren. Ronald: “Hier en daar besteden wij hekkel- en maaiwerkzaamheden uit aan boeren. Het gras gebruiken zij als voer voor hun vee en om samen met de hekkelspecie compost van te maken. Daar kunnen ze dan hun landbouwgrond mee verrijken. We kijken nu of we met andere boeren zulke zelfde ‘win-winregelingen’ kunnen treffen.” Verder zijn er ook in een aantal dorpen initiatieven om bermen in te zaaien en zo de lokale biodiversiteit te bevorderen. “Dit soort inwonersinitiatieven ondersteunen wij graag”, zegt Ronald. “Ze passen perfect bij ons doel om zoveel mogelijk van wat we als gemeente willen bereiken sámen met inwoners en ondernemers op te pakken. We doen het immers voor hen.”

Tekst: De Fryske Marren
Foto’s: Rianna Hilarius, Studio Spontaan