Project Buorkjen mei Wearde

Buorkjen mei Wearde

In stikmennich jonge boeren foarmje mei de Klub fan Oanjagers de wurkgroep “Buorkjen mei Wearde”. De sintrale fraach dêr’t sy oer gear binne, is: […]

Besjoch projekt  

Gebietsûnderwiis

Gebietsûnderwiis yn de Tsjûkemar-krite betsjut de ferbining mei de eigen krite foarinoar krije by de bern op de basisskoallen. En sadwaande de betrutsenens by […]

Besjoch projekt  

Dei-rekreaasje Ûlesprong

Dei-rekreaasje Ûlesprong draacht by oan de Tsjûkemar as bestimmingsmar. Der lizze konkrete kânsen foar dei-rekreaasje. Ien ûnderdiel dêrfan is de realisaasje fan in Kabelwetterskibaan, […]

Besjoch projekt  

Survivalbaan Eastersee

De survivalbaan yn Eastersee is op freed 13 september 2019 offisjeel iepene troch wethâlder Frans Veltman fan de gemeente De Fryske Marren. Al yn […]

Besjoch projekt  

Panoramaplakken

It projekt ‘Kultuerrûte’ wol derop ta om lân en wetter meiinoar te ferbinen. Betrutsenen hawwe de Stifting Kulturele Rûte Tsjûkemar oprjochte. Sy meitsje regelmjittich […]

Besjoch projekt  

Súdeast-igge

Fyts- en kuierrûtes by de suderigge lâns lizze deun oan de wetterkant. Op oare plakken lizzen de fyts- en kuierrûtes fier fan de mar […]

Besjoch projekt  

Swimmersstee Headammen

De Headammen lit in privaat-publyk ynysjatyf út de mienskip wei sjen. De wettersportferiening WVS fan Sint Nyk wol, as eigner fan it wetter en […]

Besjoch projekt  

It lêste nijs

20 September 2021 It Klimmerblêd

Watersport krijgt vaste plek in onderwijs Tsjûkemar regio

Watersport krijgt volgend jaar een vaste plek het onderwijs rondom de Tsjûkemar. De basisscholen werken hiervoor samen via gebiedsonderwijs.

Lês mear ...
18 June 2021 Bloemrijke bermen rondom de Tsjûkemar

Bloemrijke bermen rond de Tsjûkemar

Dankzij het initiatief “Buorkjen mei Wearde” kun je ze rondom de Tsjûkemar overal aantreffen: bermen vol met kleurrijke bloemen en kruiden.

Lês mear ...
29 March 2021 Wandelen en fietsen langs de Broeresleat, Dick Schuurman en Domien Ettema

Wandelen en fietsen langs de Broeresleat

Rondom De Tsjûkemar vind je volop mooie wandel- en fietsroutes. De nieuwste aanvulling is een wandel- en fietspad langs de Broeresleat.

Lês mear ...
7 September 2020 Optimist on Tour

Optimist on Tour was een groot succes!

Optimist on Tour in Delfstrahuizen was een groot succes! Meer dan 550 kinderen hebben op de Tsjûkemar kennis gemaakt met de watersport.

Lês mear ...