Composteren bij de boer

Composteren bij de boer

Publisearre op:

Op eigen erf biomassa composteren voor duurzamere landbouw, dat is kort gezegd het idee achter Agricycling. Meer en meer boeren sluiten zich bij deze coöperatie aan. In De Fryske Marren staat de teller inmiddels op twintig.

Wat houdt het Agricycling-concept in? De eerste stap is dat boeren gemeentelijk biomateriaal – grasmaaisel, bladeren en hekkelspecie – op hun terrein geleverd krijgen. Dat composteren zij volgens de Controlled Microbial Composting-methode: gestuurd, gecontroleerd en onder zuurstofrijke omstandigheden. Zo ontstaat een stabiel eindproduct dat niet verder afbreekt. De compost rijden ze vervolgens uit over hun eigen land.

Het aandeel organische stof in de bodem neemt als gevolg hiervan flink toe. Dit maakt de bodem gezonder en sterker. Hierdoor is minder kunstmest nodig en neemt de uitstoot van stikstof af. Tegelijkertijd vermindert het de uitstoot van CO2, doordat een gezonde bodem dit gas bindt. Verder zorgt het ervoor dat de grond meer water vasthoudt. Dit is nuttig bij droogte en wateroverlast en draagt bij aan de biodiversiteit.

Lokale landbouw vernieuwen

Eind 2021 ging Agricycling van start in Súdwest-Fryslân. Op initiatief van Buorkjen mei Wearde, een werkgroep van de Club van Aanjagers, is het concept in samenwerking met de gemeente en de coöperatie al snel ook in De Fryske Marren opgezet. “Dit sluit perfect aan bij ons hoofddoel: meer waardering en begrip creëren voor de landbouw”, zegt Jan Holtrop, voorzitter van de werkgroep. “Zo hopen wij het voortbestaan van onze bedrijven veiliger te stellen.”

In juni 2022 ontvingen de deelnemende boeren uit onze gemeente de eerste levering biomassa. Jan is positief over hoe het sindsdien is verlopen. “De resultaten zijn veelbelovend. De compost is van hoge kwaliteit en bevat veel voedingsstoffen.” Ook is hij enthousiast over de groeiende belangstelling voor Agricycling. “In Fryslân zijn er al zo’n tachtig boeren lid van de coöperatie. Dat aantal neemt alleen maar toe. Dit betekent dat wij steeds meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale landbouw en dat we die op deze manier echt kunnen vernieuwen.” Meer weten? Kijk op agricycling.nl.

Tekst: Mar & Mear