Fiets- en wandelroute "Buorkjen mei Wearde"

Een aantal jonge boeren uit de regio rondom de Tsjûkemar vormen samen met de Club van Aanjagers de werkgroep “Buorkjen mei Wearde”. Samen stellen ze zich de centrale vraag: “Hoe wil ik mijn boerenbedrijf over twintig jaar doorgeven?” Een grote vraag waaraan klein wordt begonnen door te investeren in de relatie burger en boer, consument en producent. Door in te zetten op meer waardering voor de boeren vanuit de burger.

Bloemrijk mengsel

De eerste stap is gezet door kilometers bermen in te zaaien met een bloemrijk mengsel van zaden. Dit is gebeurd in de Echtenerveen- en Follegaasterpolders. Het mengsel bestaat uit 49 soorten bloemen en planten, inclusief diverse grassen. De hoogte van de planten varieert tussen de 20 en 100 cm. De éénjarige soorten zijn het eerste jaar direct zichtbaar. In de volgende seizoenen zullen de twee- en meerjarige soorten zich verder ontwikkelen. Het project wordt in ieder geval gedurende vijf jaren uitgevoerd. Langs de ingezaaide bermen zijn een wandelroute en een fietsroute uitgezet.

De wandelroute “Bloemenroute Oosterzee”

Deze wandelroute is georiënteerd op Oosterzee-Gietersebrug en heeft een lengte van iets meer dan 6 km. De route kan worden ingekort tot een lengte van 5,4 km als u kiest voor het Meerpad in plaats van via de Hoofdweg. Via het pad langs de Gietersevaart met de karakteristieke huizen, wandelt u het weidse landschap in met diverse boerderijen. De koeien kijken u nieuwsgierig aan, terwijl de vogels elkaar waarschuwen voor “naderend gevaar”. Via de Landmansweg en de Commissiepôlle komt u in Echten. Hier kunt u kiezen voor de verkorte route via het Meerpad of de langere route via de Hoofdweg.

Beide opties leiden u naar de Tjûkemar, het grootste meer van Friesland met veel recreatiemogelijkheden. Vanaf het schelpenpad heeft u een prachtig overzicht over het water enerzijds en de landerijen anderzijds. Deze wandeling gaat over een verharde ondergrond en is open voor honden mits ze zijn aangelijnd. Oosterzee heeft een aantal winkels en er is horeca aanwezig.

De wandelroute "Bloemenroute Oosterzee"

De fietsroute “Bloemenroute Echtenerbrug”

Deze fietsroute van net iets meer dan 22 km brengt u over schelpenpaden, asfalt en klinkers en is vooral bedoeld om te genieten. Genieten van de natuurlijke schoonheid van het gebied en van de bloemenstroken langs de route welke speciaal ingezaaid zijn ter bevordering van de bio-diversiteit. U fietst door een veenweidegebied met boerderijen, koeien in de wei en traditionele weilanden waar u weidevogels en hazen kunt spotten. Daar waar stilte en bedrijvigheid samenkomen. Je hoort, ziet en ruikt het.

Het water mag niet ontbreken op deze route dus fietst u langs de Pier Christiaansloot, langs een stukje Tjonger en de Tsjûkemar. Langs de route vindt u onder andere het standbeeld van Tsjûke en Marchje en diverse bankjes voor een korte rustpauze.

De fietsroute "Bloemenroute Echtenerbrug"

Deelnemers in de werkgroep “Buorkjen mei Wearde”

Jelmer van der WerfWesteind 1Oosterzee
Peter SchaapStraatweg 29Eesterga
Jan HoltropDe Kempeaersweg 19aEchtenerbrug
Gert DieverKrompad 11Echtenerbrug
Eric van de VeenBuren 44Oosterzee

Club van Aanjagers van de Tsjûkemar

De kracht van de Tsjûkemar benutten is het uitgangspunt voor de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar. Vanuit de streek is medio 2015 het initiatief genomen om de Tsjûkemar-regio sociaal, ruimtelijk en economisch te versterken. Samen met de betrokken overheden Provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren, het Wetterskip en recreatieschap De Marrekrite wordt invulling gegeven aan de plannen.