Iepening survivalbaan Eastersee

Iepening survivalbaan Eastersee

Publisearre op:

Op 13 septimber 2019, de middeis om fjouwer oere, is de Survivalbaan offisjeel iepene. Wethâlder Frans Veltman en ús survivalkampioen Kerst Wind hawwe de spektakulêre iepening fersoarge; boppedat hat in team survivalders in demonstraasje jûn.