Raadsleden DFM fietsen rûntsje Tsjûkemar

Raadsleden DFM fietsen rûntsje Tsjûkemar

Raadsleden DFM fietsen rûntsje Tsjûkemar

Publisearre op:

Op uitnodiging van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar hebben CDA-, Kleurrijk Fryske Marren- en PvdA-raadsleden van gemeente De Fryske Marren zich van hun sportieve kant laten zien. Zo werd gefietst én stilgestaan bij verschillende verbeterpunten/-locaties van de Rûntsje Tsjûkemar Fytsroute, waarvoor de Werkgroep Wandel- en Fietspaden van de CvA zich de planvorming tot taak heeft gesteld.

Een belangrijke wens is om een oeververbinding te realiseren over de Skarster Rien. Hierbij wordt gedacht aan een in de zomermaanden bediende veerpont om het mooie gebied rond de Ûlesprong voor fietsers beter en zonder al te veel omwegen bereikbaar te maken. Ook andere verbeterpunten zijn ter sprake gebracht, zoals aanpassing van gevaarlijke oversteekplaatsen bij Vierhuis, Scharsterbrug en Oosterzee.

Kortom, plannen waar voor de Gemeente DFM een belangrijke rol voor realisatie is weggelegd en daarom alle reden voor de Club van Aanjagers voor dit door de raadsleden enthousiast ontvangen initiatief.