Raadsleden bij Club van Aanjagers

Raadsleden bij Club van Aanjagers

Publisearre op:

Een vijftiental raadsleden hebben maandag de bijeenkomst van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar bezocht. De raadsleden werden in de Tsjongervallei in Delfstrahuizen bijgepraat over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de plannen voor de toekomst. De Club van Aanjagers vertelde over hun plannen voor De Ulesprong en het focusproject Zuidoost, de kitesurfzone. Andere projecten lopen al zoals het Buorkjen mei wearde en Jong Tsjûkemar. De raadsleden waren zeer te spreken over de plannen, maar stelden ook kritische vragen over project Dagrecreatie Zuidoost-oever. Deze plannen liggen bij de provincie voor verder besluit.

Sinds 2016 zet een groep inwoners zich in voor het gebied om plannen vanuit de Mienskip ‘aan te jagen’. Door middel van subsidies, lobbyen en door te luisteren naar wat de inwoners willen hebben de aanjagers meerdere projecten laten slagen. Zo bloeiden er vijftien kilometer aan bermen, is een survivalbaan gebouwd, zijn de Headammen bij Sint Nicolaasga opgeknapt, heeft een iepenloftspul op de Tsjûkemar plaatsgevonden en gebruiken boeren hekkelspecie en bermgras om te composteren en uit te rijden op eigen grond.

Tekst en foto’s: Brenda van Olphen