Voorbeeld voor gemeentebeleid

Bestuur Club van Aanjagers van de Tsjûkemar

Voorbeeld voor gemeentebeleid

Publisearre op:

Gemeente De Fryske Marren noemt de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar als voorbeeld van participatie tussen burgers en de overheid. De gemeente gaat nu soortgelijke samenwerkingen met burgers uitbreiden in “Wisselwurk”.

In de Wisselwurk-trajecten organiseert de gemeente bewoners- of inspraakavonden, enquêtes, en wordt het inwonerspanel geraadpleegd. Bij de sportnota, het afval- en grondstoffenbeleid, het inclusiebeleid en de gemeentelijke toekomstvisie gebeurt dit al. Burgemeester Fred Veenstra: ,,Over deze onderwerpen zijn we uitgebreid met inwoners in gesprek gegaan, zodat plannen vanuit de gemeente gedragen worden door onze inwoners, organisaties en ondernemers.”

Wisselwurk heeft een belangrijke voorwaarde: het initiatief blijft bij de inwoners en dat de gemeente participeert. Veenstra: ,,Door gezamenlijk op te trekken leren we van elkaar. Het vraagt om creativiteit en maatwerk.”

Tekst: Brenda van Olphen
Foto: Jacobus de Boer – Adema