Buorkjen mei Wearde

19 mei 2020

Een aantal jonge boeren vormen samen met de Club van Aanjagers de werkgroep Buorkjen mei Wearde. Zij stellen zich de centrale vraag: “Hoe wil ik mijn boerenbedrijf over twintig jaar doorgeven?” Een grote vraag waaraan we klein beginnen door in te zetten op meer waardering van de burgers voor de boeren.

De eerste stap wordt in het voorjaar van 2020 gezet door 17 kilometer bermen in te zaaien met een bloemrijk mengsel. Hier beginnen we ook klein, namelijk in de Echtenerveen- en Follegaasterpolders. Samen met de leden Stichting Kulturele Rûte Tsjûkemar en de stuurgroep Gebiedsonderwijs Tsjûkemar-regio maken we er een uitgebreid gebeuren van. Samenwerken, kennis delen en jong beginnen vormen de basis voor begrip.

Half mei 2020 is met het inzaaien van het bloemrijk mengsel in de bermen van de Echtenerveen- en Follegaasterpolders begonnen. Jonge boeren werken hierin samen met gemeente De Fryske Marren en het Wetterskip. Loonbedrijf Hoekstra bewerkt de grond en zaait in. Binnenkort komen een fiets- en wandelroute langs de ingezaaide bermen beschikbaar met informatiebordjes over de achtergronden van dit project.