Zwemmersplek Headammen

16 september 2019

De Headammen toont een privaat-publiek initiatief vanuit de gemeenschap. De watersportvereniging WVS uit Sint Nicolaasga heeft als eigenaar van het water en de grond rondom de haven de wens een extra ontsluiting te maken vanaf het terrein naar de Wielwei. Plaatselijk Belang Dunegea gebruikt het overwoekerde terrein als zwemplek en de Hengelsportvereniging Ons Genoegen heeft hier twee in slechte staat verkerende vis-steigers. De Club van Aanjagers wil het terrein publiek toegankelijk houden en de gemeente De Fryske Marren heeft de wens de grond te verkopen. De samenwerking tussen deze partijen heeft geresulteerd in een gedragen plan dat in uitvoering is.