Gebiedsonderwijs

10 december 2019

Gebiedsonderwijs in de Tsjûkemar-regio betekent de verbinding met het eigen gebied tot stand te brengen bij kinderen van de basisscholen. En daardoor hun betrokkenheid bij de leefomgeving te vergroten. Vier leerlijnen, die beginnen op school, zijn het vehikel om het gebied de scholen in te brengen en de scholen het gebied in. Het gebiedsonderwijs krijgt zo een vaste plaats in basisonderwijs in de regio.