Dagrecreatie Ûlesprong

16 september 2019

Dagrecreatie Ûlesprong draagt bij aan de Tsjûkemar als bestemmingsmeer. Er liggen concrete kansen voor dagrecreatie. Onderdeel is de realisatie van een Kabelwaterskibaan, een particulier initiatief. De vergunningprocedure loopt voor de kabelwaterskibaan met bijbehorende ontvangst- en horecagebouw. De gemeente werkt aan een bestemmingswijziging. Verwacht wordt dat de baan in het voorjaar van 2021 in gebruik wordt genomen. Voor dagrecreatie Ûlesprong is een globaal plan opgesteld om het huidige gemeentelijke recreatieterrein op te knappen en uit te breiden.