De Fryske Marren luidt massaal de klokken tijdens oud en nieuw

De Fryske Marren luidt massaal de klokken tijdens jaarwisseling

De Fryske Marren luidt massaal de klokken tijdens oud en nieuw

Gepubliceerd op:

Op 1 januari 2022 worden ongeveer dertig kerkklokken en klokkenstoelen in gemeente De Fryske Marren van middernacht tot 00.30 uur geluid. De klokken worden net na middernacht geluid zodat de klokkenluiders eerst de tijd hebben om met dierbaren te toosten op het nieuwe jaar. De klokkenstoelen worden namelijk met de hand bediend.

Het klokkenluiden is een samenwerking van de Club van Aanjagers van De Tsjûkemar en stichting BRM De Fryske Marren. Nu er opnieuw geen vuurwerk mag worden afgestoken, vinden zij het een mooi idee om deze oude traditie nieuw leven in te blazen. Beide stichtingen zijn voornemens om het klokkenluiden ieder jaar te herhalen.

Kerken die zich bij het initiatief aan willen sluiten, zijn van harte welkom. Zij kunnen zich melden bij de Stichting BRM op www.stichtingbrm.nl env ia klokken@stichtingbrm.nl. Voor meer informatie en voor vragen mail naar klokken@stichtingbrm.nl.

Oude traditie

Het klokkenluiden tijdens de jaarwisseling is een oude traditie. In het boek ‘Nederlandse folklore’ uit 1935 van J. Rasch staat de Nieuwjaars traditie als volgt beschreven: Het schieten en vuurwerk afsteken, het luiden van klokken en laten gillen van sirenen en scheepsfluiten is een overblijfsel van het verdrijven der booze geesten door lawaai. Vooral bij de rites de passage (de overgangsriten) vreesde men voor invloed van booze geesten. Men wenscht elkaar een ‘zalig uiteinde’ en ‘Veel heil en zegen in het nieuwe jaar’.

Interactieve kaart

https://public.flourish.studio/visualisation/8184403/

De Stichting Aanjagers van De Tsjûkemar heeft speciaal voor dit evenement onderstaande interactieve kaart van de klokken en klokkenstoelen gemaakt die geluid gaan worden.

Overzicht deelnemers (tot nu toe)

Echtenerbrug, Echten, Oosterzee-Buren, Delfstrahuizen, Sint Nicolaasga, Op ’e Noed (Tjerkgaast), Doniaga, Oldeouwer, Ouster-Nijega, Rotstergaast, Bantega, Follega/Easterga, Oosterzee, Ruigahuizen, Broek, Rottum, Mirns, Joure, Harich, Westermeer, Wijckel, Elahuizen, Nijemirdum, Oudemirdum, Sloten, Langweer, Lemmer, Balk en Sondel.

Tekst: Brenda van Olphen
Foto: Jacobus de Boer – Adema