Volledige herinrichting van de Tsjûkepôle

Herinrichting de Tsjûkepôle

Volledige herinrichting van de Tsjûkepôle

Gepubliceerd op:

Op de Tsjûkepôle herhaalt Recreatieschap Marrekrite wat ze bij de Marchjepôle goed is bevallen, namelijk het afsluiten van één van de zijden van de doorvaart. Dit was in 2018 een behoorlijk spannend project, maar vanuit de watersport kwam niets dan lof over de nieuwe situatie en de totale nieuwe beleving die dit oplevert.

Sloot Marrekrite op de Marchjepôle een invaartzijde af door er een steiger voor te leggen, bij de Tsjûkepôle gaan ze nog een stap verder en wordt één van de invaarten helemaal dicht gemaakt. Er wordt meteen een nieuwe damwand en een strand gerealiseerd. Alle andere aanlegvoorzieningen worden ook vervangen. Marrekrite wil hiermee de Tsjûkepôle zo aantrekkelijk maken, dat het de druk een beetje kan wegnemen van de allerdrukste Marrekriteplek, de Marchjepôle.