Waardevol werk van boeren

Waardevol werk van boeren

Waardevol werk van boeren

Gepubliceerd op:

Hoe is de werkgroep ontstaan?

Voedsel in huis halen is hier voor de meesten heel eenvoudig: je gaat gewoon naar de supermarkt. Maarde producten die wij daar kopen, komen er natuurlijk niet vanzelf. Hoe dat wél werkt, is iets waar agrariër Jan Holtrop en de rest van de werkgroep ‘Buorkjen mei Wearde’ mensen meer bewust van willen maken.

“Het onderhoud van het gebied rondom de Tsjûkemar is voor een groot deel de verantwoordelijkheid van boeren. Afgelopen september ging de Club van Aanjagers met een aantal van ons om de tafel om na te denken over hoe wij het voortbestaan van onze bedrijven zeker kunnen stellen. Er zijn namelijk factoren die dat voortbestaan bedreigen. Met de werkgroep Buorkjen mei Wearde willen we die bedreigingen tegengaan. Momenteel bestaat de werkgroep uit twee leden van de Club van Aanjagers en vier agrariërs uit het gebied ten zuidoosten van het meer. We hopen er later ook boeren uit de rest van de regio bij te betrekken.”

Welke bedreigingen zijn dat?

“Hoe mensen naar boeren kijken, is vaak beïnvloed door negatieve berichten vanuit de media of organisaties als Wakker Dier. Dat geeft een eenzijdig beeld. Daarnaast merken ze wel de overlast die ons werk met zich meebrengt – zoals lawaai, stank en groot materiaal op de weg – maar is niet iedereen zich bewust van wat de landbouw voor de samenleving betekent. Het gaat daarbij niet alleen om al die voedingsmiddelen die zonder boeren niet in de winkels zouden liggen. Denk bijvoorbeeld ook aan de inrichting van het landschap, het maaien van bermen en het hekkelen van sloten. Als mensen ons werk niet op waarde schatten, met alle eisen waaraan we moeten voldoen, geldt dat ook voor onze producten en dat heeft financiële gevolgen voor ons.”

Hoe pakken jullie het aan?

Project Buorkjen mei Wearde

“Het eerste wat wij doen, is dit voorjaar zeventien kilometer aan berm inzaaien met een bloemrijk mengsel. Deze bermen liggen langs een fietsroute in de Echtenerveen- en Follegaasterpolders. De bloemen die uit deze zaden opbloeien, dragen bij aan de biodiversiteit én de beleving van het gebied voor recreanten. Langs de route plaatsen we borden om mensen te informeren over waarom de bloemen zijn geplant en waar de zaden vandaan komen. Verder zetten boeren in de regio hun deuren open voor bezoekers, om te laten zien hoe het er aan toe gaat bij een boerenbedrijf. Later volgen andere initiatieven; die zijn we nog aan het vormgeven met de werkgroep.”