Ondertekening Intentieovereenkomst

Ondertekening Intentieovereenkomst

Gepubliceerd op:

30 januari 2019 rond 14.45 uur was het druk op het parkeerterrein van De Lanen, een locatie die door de Club van Aanjagers is opgenomen in de ontwikkelingsplannen rond de Tsjûkemar. Hier werden de genodigden met koffie/thee ontvangen en stapten zij in de bus en ging het richting Oosterzee.

Tijdens de rit werden de aanwezigen welkom geheten door Frans Heesen, voorzitter van de Stichting Club van Aanjagers van de Tsjûkemar en vertelde hij meer over de plannen voor De Lanen. Direct gelegen naast de A6 biedt de locatie uitstekende mogelijkheden voor het ontwikkelen van drukke, geluidvolle activiteiten, een hellingbaan, strandje, restaurant, hotel, enz. Maar dit alles vereist de medewerking van Rijkswaterstaat. De Club van Aanjagers gaat de komende tijd verder met RWS in gesprek.

Het eerste dorp nadat de A6 is verlaten, is Oosterzee. Het dorp biedt veel mogelijkheden voor het ontwikkelen van recreatieve activiteiten. Tegelijkertijd moeten recreatie en bewoners elkaar niet “in de weg zitten”.

In het dorp werd het gezelschap ontvangen door schoolkinderen, Domien Ettema, Nederlands Survivalrunkampioen Kerst Wind en Aanjager Harmen de Jong. Samen wandelden zij naar de locatie waar de Survivalbaan, initiatief van plaatselijke ondernemers, wordt ontwikkeld.

Domien Ettema, bestuurslid van de Stichting Survivalbaan Eastersee, vertelde kort over de oprichting van de Survivalrun Bond Nederland (1991) en gaf het belang van een Survivalbaan aan. Hierbij legde hij een relatie met de leukste gymles op school. Daarnaar gevraagd, noemen jong en oud de apenkooi en dit maakt dat een Survivalbaan een uitdaging is voor alle leeftijden. Verschillende tijdelijke hindernissen zoals een schuinrek, loop- en kruipdraden waren opgesteld. Dit gaf Kerst Wind de gelegenheid om  samen met de schoolkinderen uit Oosterzee een demonstratie te geven hoe het beslechten van een Survivalbaan in zijn werk gaat. De baan zal dit jaar worden gerealiseerd. Voor de veiligheid en bescherming van de materialen zal om het gebied een afsluitbaar hek worden geplaatst.

Harmen de Jong, Aanjager uit Oosterzee, gaf een toelichting op de verdere plannen voor de recreatieve ontwikkeling van Oosterzee. Naast de Survivalbaan worden een parkeerplaats en nieuwe weg gerealiseerd, die loopt van de Herenweg tot aan de haven. Het plan is dat hier een havenhoofd wordt aangelegd, waardoor het dichtslibben van de haven kan worden voorkomen. Om een en ander duidelijk te maken, werd het ontwerp door Harmen op een van de steigers in de haven verder toegelicht. Hierna vertrok de bus richting Delfstrahuizen waar men werd ontvangen in Hotel Restaurant De Tjongervallei.

Nog een klein uur tot de ondertekening van de Intentieverklaring liep HR De Tjongervallei vol. Bewoners van het gebied rond de Tsjûkemar en genodigden van de Provincie, Gemeente, het Wetterskip, de Marrekrite, KHN, YnBusiness en pers vulden het restaurant. In de serre waren verschillende informatiepunten ingericht en werden de kaarten toegelicht en vragen beantwoord door verschillende Aanjagers.

Rond 16.45 uur werden de ondertekenaars van de Intentieovereenkomst door Guus Verhoef, secretaris van de Club van Aanjagers, bij elkaar geroepen. Vijf kinderen uit Delfstrahuizen-Echtenerbrug waren als assistenten aanwezig om een en ander vlot te laten verlopen. Klaas Kielstra (Gedeputeerde Provincie), Frans Veltman (wethouder Gemeente), Lourens Touwen (De Marrekrite), Jan van Weperen (Wetterskip) en Frans Heesen (voorzitter Stichting Club van Aanjagers) namen achter de tafel plaats en zetten hun handtekening. Na 3,5 jaar contact leggen, plannen ontwikkelen, pitchen en nog veel meer is het gelukt: de samenwerking tussen publieke en private partijen is vastgelegd in de Intentieovereenkomst, het startpunt om de geplande ontwikkelingen rond de Tsjûkemar tot uitvoering te brengen en daarmee het meer tot pleisterplaats te maken.

Na het uitbrengen van een toost, nam de heer Kielstra het woord. Hij onderstreepte de kracht van Friesland en de mentaliteit van de mensen om ideeën te ontwikkelen en die verder te dragen. Hij ziet vooral kansen in het zoeken van verbinding met de omgeving, in het bijzonder richting Heerenveen.

In de weg naar totstandkoming van de Intentieovereenkomst heeft de Gemeente een positieve en opbouwende rol gespeeld. Wethouder Frans Veltman gaf aan dat de Gemeente de gelegenheid heeft gegeven het initiatief te laten groeien zonder het van “bovenaf” in te kaderen. De initiatieven van de Club van Aanjagers verdienen wat hem betreft een groot compliment.

Het Wetterskip, bij monde van de heer Van Weperen, sprak zijn waardering uit. De Survivalbaan staat wat hem betreft voor het werk en de kracht van de Club van Aanjagers: de hindernissen zijn overwonnen en nu kan men van start. Ook het Wetterskip zal daar waar er kansen zijn, meewerken aan het ontwikkelen van reuring op en rond De Tsjûkemar.

Maar meer partijen zijn van belang voor de ontwikkeling van deze reuring. De heer Touwen van De Marrekrite vertelde dat in de nabije toekomst door De Marrekrite één miljoen euro wordt geïnvesteerd in het verdere herstel en ontwikkeling van de Marchjepôle, de Gânzetippe en de Tsjûkepôle. Daarnaast heeft het de voorkeur van de Marrekrite wanneer het meer voor het recreatief gebruik in zones wordt ingedeeld. Deze wens is door de Club van Aanjagers opgepakt en terug te vinden op de Visiekaart d.d. 26 juni 2018.

Als laatste sprak Frans Heesen, voorzitter, kort over de geschiedenis van de Club van Aanjagers. De fusiegemeente De Fryske Marren presenteerde in Balk verschillende plannen voor de Tsjûkemar, plannen die uiteindelijk niet werden gerealiseerd. Crista Diever, Ronald Huese en Grietje Nauta namen het initiatief om vanuit het gebied met de overheid als gesprekspartner naast zich, plannen te ontwikkelen voor het inrichten van het meer en het gebied rond de Tsjûkemar. Gedurende de 3,5 jaar die volgde hebben Judith Porsius (Provincie Fryslân), Wim van Gorkum (Streekwurk) en Peter de Wit (Gemeente De Fryske Marren) de Club van Aanjagers met raad en daad terzijde gestaan. Na al het vergaderen, pitchen, schrijven, brainstormen, enz. is het nu tijd om tot uitvoering van de initiatieven over te gaan. Het gaat er nu om de recreant te interesseren in het gebied en het meer zoals wij dat willen: met elkaar waarbij cultuur, natuur, onderwijs, enz. ook een belangrijke rol spelen.